Even voorstellen: Eric Huisman – uw nieuwe voorzitter?!

Eric Huisman
Eric Huisman

Beste leden,

bijgaand het resultaat van een verzoek van de redactie aan Eric Huisman, onze nieuwe beoogde voorzitter, om zich voor te stellen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 27 maart a.s. hoop ik de taken van onze huidige voorzitter Hans Achterberg over te kunnen nemen.
Het lijkt me dan ook goed moment om in deze editie van The Referee iets over mezelf te vertellen. Iets meer dan 50 jaar geleden ben ik geboren in Wageningen en na Heteren en Zetten uiteindelijk terecht gekomen in Westervoort, waar ik al weer meer dan 23 jaar woon met mijn vrouw Erica.

Als hobby ben ik, behalve het actief zijn als scheidsrechter, ook graag op pad om oude treinen en oude spoorlijnen op te zoeken en me te verdiepen in hun historie. Omdat ik in Nederland hier niet zoveel plezier aan beleef kom ik met enige regelmaat in Polen, waar nog veel oude treinen en oude spoorlijnen te vinden zijn. Ik werk als belastingadviseur en administrateur voor kleine bedrijven en particulieren en doe dat als zelfstandige vanuit een klein eigen advieskantoor. Daarvóór ben ik belastinginspecteur geweest en ik ben ooit begonnen met werken als belastingadviseur op een groot advieskantoor. Het werken als zelfstandig ondernemer bevalt mij echter het beste.
Nadat ik twee jaar had gefloten als verenigingsscheidsrechter bij de voetbalvereniging Wodanseck (hoe toevallig) ben ik in 1990 begonnen met fluiten voor de toenmalige afdeling Arnhem van de KNVB en daarna voor de “grote” KNVB. Toen wij kinderen kregen ben ik enkele jaren gestopt met fluiten voor de KNVB, maar toen de kinderen wat groter werden heb ik dat weer opgepakt en ik fluit nu alweer een jaar of 10 voor de KNVB op zaterdag. Het laatste jaar gaat dat fysiek iets moeizamer door een wat versleten linkerknie, maar ik hoop het nog enige tijd vol te kunnen houden en deze leuke hobby te beoefenen.

Als voorzitter heb ik enigszins een idee wat er van mij verwacht wordt, maar de praktijk zal moeten uitwijzen wat er allemaal precies bij komt kijken. Inmiddels heb ik al enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en ben ik bij een regionaal overleg van meerdere COVS-groepen geweest. Mijn medebestuursleden van de COVS Arnhem e.o. ken ik al geruime tijd en ik heb er alle vertrouwen in dat ik met deze kundige en serieuze mensen tot een goede samenwerking zal kunnen komen.

Eric Huisman

Door Webmaster