We hebben als bestuur een flyer laten ontwerpen om op deze manier ook meer aandacht voor onze vereniging te krijgen. Het is de bedoeling dat jullie deze flyer achterlaten als je bij een vereniging komt en dat ze de flyer bijvoorbeeld op een bord ophangen.

Aan de ene kant hopen we dan dat mensen belangstelling krijgen om te gaan fluiten en natuurlijk hopen we dan dat ze lid worden bij onze vereniging. Een aantal van jullie heeft al een pakje flyers ontvangen op de trainingsavond. Als jouw flyers op zijn kun je nieuwe vragen bij een van de bestuursleden of bij Hans Achterberg op een trainingsavond.

Door Jeroen