Op maandag 27 maart 2023 hebben we onze jaarlijkse ALV gehad in het clubhuis van SDOO. De volgende leden waren aanwezig: Hans Achterberg, Jos van Amstel, Patrick Baardman, Wil Beekhuizen, Ton Boks, Rein Borgers, Johan van Dijk, Henk van Ettekoven, Hans Funcke, Ben van der Horst, Eric Huisman, Rijk Middelman, Luuk Rijtma, Jeroen Westen, Jeroen Wouters, Ramon Wijkamp en Jan de Wilde.

De  uitgebreide notulen van deze vergadering zullen uiteraard bij de volgende ALV aan de orde komen, maar we willen toch alvast een paar dingen met jullie delen.

Komend seizoen gaat in (assistent)scheidsrechterswereld van alles veranderen. Heeft gevolgen voor (assistent)scheidsrechters. Er gaat ook wat gebeuren op het gebied van rapporteren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2023 niet te verhogen. De vergadering gaat daarmee akkoord.

Eric Huisman heeft aangegeven dat we als bestuur het plezier erin willen behouden en dat we als bestuur volledig zijn. We blijven wel met beide benen op de grond staan. We maken ons ook nu nog zorgen over het voortbestaan van de vereniging. Dit niet op korte termijn maar wel in de toekomst. Het ledental blijft dalen. Het aantal leden is namelijk in belangrijke mate van de categorie “wat ouder” en de aanwas van jonge leden zeer gering. Tijdens bijeenkomsten en trainingen is dat ook wat we zien. Er zijn voor het merendeel de oudere leden tijdens deze bijeenkomsten/trainingen. Deze ALV is daar een mooi voorbeeld van.

Eric geeft aan dat we hopen dat steeds meer mensen iets willen gaan doen voor onze vereniging. We zijn ook blij met de leden die we hebben en dat mensen de ALV bezoeken. We willen het komend jaar dus blijven doen wat we doen en we hopen het wat uit te bouwen.

Ramon Wijkamp is tussentijds lid geworden van het bestuur. Hij heeft de portefeuille Penningmeester van Patrick Baardman overgenomen. Patrick Baardman heeft de portefeuille Secretaris overgenomen van Rijk Middelman. Eric Huisman is voorzitter en Hans Achterberg en Jeroen Westen zijn de overige leden. Hans is vicevoorzitter en Jeroen heeft portefeuille website/ICT/werving. Eric Huisman is door leden herkozen als voorzitter. Ramon Wijkamp is door leden benoemd tot penningmeester.

De voorzitter bedankt Hans Funcke en Jos van Amstel voor hun diensten voor wat betreft de kascommissie. Voor komend jaar willen Hans Funcke en Johan van Dijk de kascontrole voor hun rekening nemen. Jos van Amstel wil reserve lid kascommissie zijn.

Onze vereniging bestaat dit jaar 90 jaar. Op 24 juni 2023 vieren we dit met een jubileumactiviteit. Zet deze datum dus alvast in je agenda. Nader bericht volgt.

Wie mee wil helpen of ideeën heeft, kan zich melden bij één van de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Eric Huisman

Door Jeroen