Verslag bestuursvergadering 30 augustus 2023

15 september 2023 Uit Door Jeroen

Op 30 augustus 2023 heeft het bestuur de eerste vergadering van het seizoen 2023-2024 gehad. Zoals gebruikelijk hebben we op woensdag vergaderd in de bestuurskamer van SDOO. Zoals jullie weten zijn deze vergaderingen openbaar dus als je een keer een vergadering wilt bijwonen ben je van harte welkom.

Op de vergadering waren aanwezig: Eric Huisman (vz), Hans Achterberg (notulist) en Patrick Baardman. Jeroen Westen en Ramon Wijkamp waren op de vergadering afwezig omdat zij onze namens onze vereniging aanwezig waren op een avond van Arnhemse Boys om daar aan scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, ouders en andere belangstellenden enkele geheimen van het goed fluiten en vlaggen uit te leggen. Was een geslaagde avond.

In de volgende vergadering is onze ledenadministratie een agendapunt. Verzoek aan iedereen te zorgen voor actuele gegevens zodat onze lijst weer klopt. Dus ben je verhuisd of heb je een ander telefoonnummer of mailadres; geef het aan ons door. Dit voorkomt mogelijke misverstanden.

De KNVB heeft ons het Rapport discriminatie in het voetbal toegestuurd. We hebben het gelezen en ter kennisgeving aangenomen. Een interessant stuk dat ook op de website van de KNVB is terug te lezen.

We gaan hebben een overeenkomst met SDOO afgesloten waarin afspraken, bijvoorbeeld over gebruik velden, kantine e.d. voor het seizoen 2023-2024 staan.

We hebben afgesproken dat we dit jaar geen scheidsrechters en assistenten leveren voor Beltona-competitie. We kunnen niet garanderen dat we voldoende mensen kunnen leveren en er waren nog een paar punten waar we minder blij mee waren als bestuur. Dit hebben we gemeld aan de organisatoren.

Het jubileum 90 jaar/afsluiting seizoen op zaterdag 24 juni is prima verlopen. Het was een gezellige avond met een prima barbecue en een leuke quiz. Was een leuk moment om elkaar weer eens te ontmoeten. Was dus zeer geslaagd.

Voor wat betreft financiƫn hoeven we ons als vereniging geen zorgen te maken. We zijn een gezonde vereniging. Iedere vergadering nemen we de stand van financiƫle zaken door.

We zijn heel tevreden over onze trainster Tani. Af en toe kan ze niet en daarom willen we een Vervangingspool maken. Tot nu toe hebben Joop en Wil af en toe ingevallen, maar we willen meer leden de gelegenheid geven iets voor onze vereniging te kunnen betekenen. Dus vind je het leuk om een keer een training te verzorgen wanneer Tani afwezig is, meld dit dan bij Hans Achterberg. Het bestuur ziet dit wel als iets doen uit liefde voor onze vereniging dus er is geen vergoeding als je een keer een training overneemt.

We hebben Stefan Vos bereid gevonden zit in te zetten voor onze vereniging op het gebied van Social media. De komende periode gaan we kijken hoe we dit vorm gaan geven.

In november willen we een leuke activiteit organiseren. We zijn hiermee bezig en meer informatie volgt t.z.t. Zet voorlopig even 11 november avond in je agenda met een groot vraagteken.

De volgende bestuursvergadering is 4 oktober 2023, aanvang 20.00 uur in de kantine van SDOO.

Namens het bestuur,

Eric Huisman