We hebben inmiddels twee geslaagde clubavonden gehad. Op 8 november was de tweede clubavond. Het was weer een gezellige avond. Voor deze avonden bereiden Jos en Hans een presentatie voor waarin spelregels onder de aandacht worden gebracht en filmpjes worden vertoond. Uiteraard ook genoeg tijd om gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Op woensdag 13 december is de eerstvolgende clubavond; dus niet op 6 december zoals eerder vermeld. We gaan eerst trainen van 20.00 – 21.00 uur. We hopen dat velen van jullie deze avond aanwezig kunnen zijn.

Door Jeroen