Op 8 november 2023 heeft het bestuur een vergadering gehad. Zoals jullie weten zijn deze vergaderingen openbaar dus als je een keer een vergadering wilt bijwonen ben je van harte welkom.

Op de vergadering waren aanwezig: Hans Achterberg (notulist) en Patrick Baardman, Jeroen Westen (online) en Ramon Wijkamp. Eric Huisman (vz) was afwezig.

Jeroen Westen heeft aangegeven dat hij aftreedt als bestuurslid als zijn termijn afgelopen is. We hopen dat iemand van onze vereniging zijn plek als bestuurslid wil overnemen. Wie interesse heeft kan zich melden bij Eric Huisman.

We gaan als bestuur over naar een digitaal archief. Notulen e.d. worden zoveel mogelijk digitaal bewaard. Ook post en dergelijke gaan we zoveel mogelijk via de digitale weg doen.

Onze vereniging heeft een nieuwe facebookpagina, Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken (nieuw). Verzoek aan iedereen hier bekendheid aan te geven zodat we veel vrienden erbij krijgen en onze vereniging nog bekender wordt.

Noteer alvast in agenda: 14 januari nieuwjaarsopening van onze vereniging. Meer informatie volgt in december maar waarschijnlijk wordt het een middag- en/of avondprogramma.

De volgende bestuursvergadering is 13 december 2023, aanvang 20.00 uur in de kantine van SDOO.

Namens het bestuur,

Eric Huisman

Door Jeroen