Kort verslag bestuursvergadering 5 juni 2024

Avond over polarisatie.
Dick van Kleef komt op woensdag 30 oktober een voorlichting geven over polarisatie en welke rol wij als scheidsrechters daarin kunnen spelen. De avond begint na de training om 21.00 uur. Iedereen van harte welkom.

Donateursverenigingen
Wij zijn blij met onze donateursverenigingen. Voor woensdag 20 november nodigen we onze donateursverenigingen uit voor een informatieavond. Meer info volgt tegen die tijd.

Reünie
Het bestuur heeft besloten de reünie op 12 februari te laten plaatsvinden. Meer informatie volgt tegen die tijd.

Seizoen afsluiting
De seizoen afsluiting is zondag 30 juni 2024. Binnenkort ontvangen leden en donateurs hiervoor een uitnodiging.

Lidmaatschap COVS Nederland
Patrick Baardman schrijft aan het begin van het nieuwe seizoen een stukje over COVS Nederland voor onze leden. Hans Achterberg heeft als algemeen bestuurslid plaats genomen in het interim bestuur van COVS Nederland. Frank Sanders van SDO is interim-voorzitter voor een half jaar. Het interim-bestuur hoopt weer nieuw elan te kunnen brengen.

Social media
Op Facebook zijn we zijn de 100 leden gepasseerd. Het leeft steeds meer. We hopen dat jullie andere mensen ook enthousiast kunnen maken Facebook van onze vereniging te volgen. Instagram  loopt nog niet zo hard.

 

Door Stefan