Statuten en ALV notulen

Onderstaand vindt documenten die betrekking hebben op onze vereniging , zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging alsook de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement:

 

 

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017: