Statuten

Hieronder staan officiële documenten die betrekking hebben op onze vereniging.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement: