Lid worden

Voordelen van COVS Arnhem e.o.

  • Onafhankelijke scheidsrechtersvereniging t.o.v. KNVB
  • Elke woensdagavond training gericht op scheidsrechters bij SDOO in Heteren
  • Ervaringen en adviezen uitwisselen tijdens trainingsavonden en WhatsApp-groepen
  • Activiteiten zoals nieuwjaarsbijeenkomst (bijv. bowlen), seizoensafsluiting (bijv. barbecue), COVS-voetbaltoernooien (veld en zaal)
  • Slechts 5,50 euro per maand, 2,75 euro per maand voor jeugdleden (t/m 18 jaar)
  • Eerste zes maanden betaal je geen contributie


Download de flyer als PDF-document

Per kwartaal: € 16,50 (jeugdleden € 8,25), per half jaar: € 33,00 (jeugdleden € 16,50), per jaar: € 66,00 (jeugdleden € 33,00). Jeugdleden: leden tot en met 18 jaar, peildatum is 1 januari. Donateur: € 25 per jaar
Ik meld mij aan als lid van de scheidsrechtersvereniging en mag vrijblijvend deelnemen aan alle door de C.O.V.S of haar groepen te organiseren evenementen. Ik machtig de vereniging tot wederopzegging tot automatische afschrijving van de verschuldigde contributie of donatie en verklaar me bekend met de mogelijkheden tot intrekking van deze machtiging. Door het inzenden van dit aanmeldformulier wordt u – zoals u heeft aangegeven – lid of donateur. Beëindiging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk en op uiterlijk 30 september van het lopende boekjaar.