Lid worden

LIDMAATSCHAP

Op deze pagina vindt u de relevante informatie over het lidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken.

Lid worden
De Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken verwelkomt graag nieuwe leden. Train gerust eens vrijblijvend mee op woensdagavond aanvang van onze trainingsavonden is 20.00 uur tot 21.00 uur we trainen op kunstgrasveld van SDOO te Heteren, daar is ook ons onderkomen en kunnen we douchen na afloop. U kunt zich aanmelden als lid door secretaris Patrick Baardman een mail te sturen via secretaris@covsarnhem.nl .

Lidmaatschap
Leden van de COVS Arnhem kunnen deelnemen aan alle activiteiten en zijn automatisch lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters, de COVS. Er zijn twee soorten lidmaatschappen: het jeugdlidmaatschap en het standaardlidmaatschap. Voor het bepalen of een lid jeugdlid is, wordt gekeken naar de leeftijd bij aanvang van het boekjaar. Is een lid bij aanvang van het boekjaar (1 juli) 21 jaar of ouder, dan zal het lidmaatschap per start van het boekjaar worden omgezet naar het standaardlidmaatschap.

Contributiebedragen
Slechts 5,50 euro per maand, 2,75 euro per maand voor jeugdleden (t/m 18 jaar) Eerste zes maanden betaal je geen contributie. De contributie wordt (bij voorkeur) geïnd via automatische incasso.

Opzeggen
Een lid het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Opzeggen gebeurt tegen het einde van een verenigingskwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging kan per email worden verstuurd naar secretaris@covsarnhem.nl .

Activiteiten
Het lidmaatschap van de COVS Arnhem brengt je zowel als scheidsrechter als als mens erg veel! Bij onze scheidsrechtersvereniging staan sportiviteit en gezelligheid voorop.

App groepen
Ervaringen en adviezen uitwisselen tijdens trainingsavonden en wedstrijden, wedstrijd aanstellingen.

 

Per kwartaal: € 16,50 (jeugdleden € 8,25), per half jaar: € 33,00 (jeugdleden € 16,50), per jaar: € 66,00 (jeugdleden € 33,00). Jeugdleden: leden tot en met 18 jaar, peildatum is 1 januari. Donateur: € 25 per jaar
Ik meld mij aan als lid van de scheidsrechtersvereniging en mag vrijblijvend deelnemen aan alle door de C.O.V.S of haar groepen te organiseren evenementen. Ik machtig de vereniging tot wederopzegging tot automatische afschrijving van de verschuldigde contributie of donatie en verklaar me bekend met de mogelijkheden tot intrekking van deze machtiging. Door het inzenden van dit aanmeldformulier wordt u – zoals u heeft aangegeven – lid of donateur. Beëindiging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk en op uiterlijk 30 september van het lopende boekjaar.